Aktualności

Nabór ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego

Nabór ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego

przy realizacji zadania     

„Likwidacja barier architektonicznych dla osób  niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Krośnieńskiego”

POBIERZ TREŚĆ OGŁOSZENIA

Informacja w sprawie poradnictwa specjalistycznego w PCPR w Krośnie

     PORADNICTWO SPECJALISTYCZE

W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W KROŚNIE

 

38 - 400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1,tel./fax 13 43 75 732; e-mail: pcpr JLIB_HTML_CLOAKING

www.pcprkrosno.pl

 

Dni tygodnia

Pomoc Psychologiczna

Psycholog

Klaudyna Bieda

Pomoc Psychologiczna

Psycholog

Iwona Socha

Pomoc pedagogiczna

Pedagog

Barbara Kielska – Bardanaszwili

Poradnictwo socjalne

St. specjalista

pracy socjalnej

Joanna Wojewoda

 

Poradnictwo prawne

Radca Prawny

Anna Malik - Borowska

Poniedziałek

7.30 – 15.30

12.10 – 16.20

7.30 – 14.30

7.30 – 14.30

 

Wtorek

7.30 – 15.30

12.10 – 16.20

7.30 – 14.30

7.30 – 14.30

 

Środa

7.30 – 15.30

12.10 – 16.20

7.30 – 14.30

7.30 – 14.30

10.30 – 15.30

Czwartek

8.30 – 16.30

  7.30 – 11.00

7.30 – 14.30

7.30 – 14.30

 

Piątek

7.30 – 15.30

11.30 – 15.30

7.30 – 14.30

7.30 – 14.30

 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Pani Agnieszka Zygarowicz przyjmuje w poniedziałki od godz. 8.00 do godz.15.00 (I piętro, pokój 107), po uprzednim telefonicznym umówieniu się  pod nr tel. 13 43 75 732.

Skorzystanie z pomocy prawnej wymaga wcześniejszego telefonicznego lub osobistego umówienia się na wizytę pod nr tel. 13 43 75 734 (I piętro, pokój 129).

Pomoc psychologiczna po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub osobiście
pod nr tel. 13 43 75 842, 13 43 75 732, 13 43 75 766  (parter, pokój 005).

Pomoc pedagogiczna oraz poradnictwo socjalne pod nr tel. 1343 75 766 (II piętro, pokój 220).

 

W dni powszednie w godzinach 12.00 – 18.00 można uzyskać pomoc w Poradni Telefonicznej „Niebieskiej Linii” pod numerem tel. 22 688 - 70 - 00

Po godzinach pracy urzędów oraz w dni wolne od pracy można skorzystać z porad
dzwoniąc pod numer Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 801-12-00-02 (od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00 - 22.00; w niedzielę i święta
w godzinach 8.00 – 16.00).

Infolinia jest przeznaczona dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, świadków przemocy oraz osób poszukujących informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Otwarty Konkurs Ofert w 2017 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań z zakresu rehabilitacji społecznej zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

Pobierz Pliki:

Uchwała 1 strona

Uchwała 2 strona

Uchwała 3 strona

Uchwała 4 strona

Uchwała 5 strona

Uchwała 6 strona

Uchwała 7 strona

Uchwała 8 strona

INFORMACJA - AKTYWNY SAMORZĄD 2017

INFORMACJA - AKTYWNY SAMORZĄD 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie informuje, że rusza program „Aktywny Samorząd” 2017 rok, finansowany ze środków PFRON.

W programie w 2017 roku przewidziane są następujące formy:

Moduł I:

  • Obszar A Zadanie 1- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Obszar A Zadanie 2 -  pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,       
  • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
    (co najmniej na III poziomie jakości),
  • Obszar D– pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

 Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji
w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/ wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Szczegółowe informacje dotyczące kierunków działań i warunków brzegowych programu „Aktywny Samorząd” dostępne są na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl.

Aktualne wzory wniosków wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 (pokój 130) oraz na stronie internetowej www.pcprkrosno.pl w zakładce PFRON/Aktywny Samorząd.

Terminy przyjmowania wniosków:

Moduł I: 13.03 – 30.08.2017r.

Moduł II: 13.03 – 30.03.2017r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017)

01.09 – 10.10.2017r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018)

Nabór ofert na stanowisko superwizora

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Krośnie

ogłasza nabór ofert

na S U P E R W I Z O R A

Więcej szczegółów w dokumencie do pobrania: Pobierz treść ogłoszenia