Aktualności

Informacja - remont

INFORMACJA

 

INFORMUJEMY, ŻE NA CZAS REMONTU GABINET DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KROŚNIE

ZOSTAŁ PRZENIESIONY DO POKOJU NR 619 - VI PIĘTRO

 

SEKRETARIAT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W KROŚNIE ORAZ POKOJE
NR 130 I 129- NA CZAS REMONTU ZOSTAŁY PRZENIESIONE DO POKOJU NR 101 - I PIĘTRO

 


 

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2017 roku

Pobierz treść informacji na temat programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2017 roku.

Zmiana godzin pracy Starostwa Powiatowego w Krośnie

Zmiana godzin pracy Starostwa Powiatowego w Krośnie od 1 stycznia 2017 r. nie dotyczy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie

Pomoc rodzinie z Olchowca

 

Zwracamy się z apelem o udzielenie pomocy rodzinie
z Olchowca poszkodowanej w wyniku pożaru,
który miał miejsce 9 grudnia 2016 r.
Pożar strawił dorobek całego życia, w jednej chwili rodzina została bez dachu nad głową.
Pomoc finansową można przekazać
na wyodrębniony rachunek bankowy

 Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Krośnie

PKO BP: 10 1020 2964 0000 6102 0003 3878


z dopiskiem "POMOC DLA RODZINY PAŁKA Z OLCHOWCA"

Program wyrównywania różnic między regionami III

INFORMACJA

Informujemy, że Powiat Krośnieński przystępuje do uczestnictwa w  programie pn.„Program wyrównywania różnic między regionami III” finansowanego ze środków PFRON.

W ramach programu będą realizowane następujące zadania:

·         obszar B - likwidacja barier w urzędach i placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

·         obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

·         obszar D – likwidacja barier transportowych.

Obsługę programu w Powiecie Krośnieńskim będzie prowadziło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie.

W programie mogą uczestniczyć gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe.

Termin składania wniosków: od dnia 1 grudnia 2016 do 28 lutego 2017 roku.

Miejsce składania wniosków: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie,
38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1, pok. 130.

 

Szczegółowe informacje (procedury, zasady) wraz z wzorem wniosku zostały opublikowane na stronach internetowych PFRON:

www.pfron.org.pl

menu: - programy i zadania PFRON

- programy realizowane obecnie

-„ program wyrównywania różnic między regionami III”

 

Zapraszamy do skorzystania z udziału w programie.