Zespół PCPR

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie:

1. Agnieszka Zygarowicz – dyrektor

2. Barbara Pernal – główna księgowa, księgowa projektu POKL

3. Anna Malik-Borowska – radca prawny

4. Joanna Rozmus – księgowa do placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego

5. Joanna Wojewoda – starszy specjalista pracy socjalnej; obsługa sekretariatu, kierowanie do Środowiskowych Domów Samopomocy i Domów Pomocy Społecznej

6. Barbara Kielska - Bardanaszwili pedagog

7. Jolanta Boryskoordynator rodzinnej pieczy zastępczej

8. Elżbieta Mierzyńska – pracownik socjalny; opieka instytucjonalna, kierownik projektu POKL

9. Agnieszka Mateja – pracownik socjalny, doradca ds. osób niepełnosprawnych, pracownik merytoryczny projektu POKL

10. Małgorzata Jagiełło – specjalista, zakres: turnusy rehabilitacyjne, dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, Warsztaty Terapii Zajęciowej, programy celowe PFRON

11. Małgorzata Nizianty – specjalista, zakres: bariery architektoniczne,
w komunikowaniu się i techniczne, programy celowe PFRON

12. Jolanta Jamróg – aspirant pracy socjalnej – zakres:  przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny

13. Iwona Socha – psycholog, obsługa Ośrodka Interwencji Kryzysowej

14. Sabina Różowiczspecjalista pracy z rodziną

15. Joanna Longawa – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

16. Monika Staroń – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej