Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie:

1.      Agnieszka Zygarowicz– Dyrektor

2.      Joanna Wojewoda– Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

3.      Barbara Pernal– Główna Księgowa

4.      Joanna Rozmus– Starszy Księgowy

5.      Elżbieta Mierzyńska– Starszy Pracownik Socjalny

6.      Sabina Różowicz- Specjalista Pracy z Rodziną

7.      Barbara Kielska – Bardanaszwili – Pedagog

8.      Anna Malik Borowska– Radca Prawny

9.      Małgorzata Nizianty– Specjalista

10.  Jolanta Jamróg– Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

11.  Agnieszka Mateja– Pracownik Socjalny

12.  Jolanta Borys– Starszy Specjalista Pracy z Rodziną

13.  Iwona Socha– Psycholog

14.  Monika Staroń- Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej / Specjalista Pracy z Rodziną

15.  Klaudyna Bieda – Psycholog

16.  Joanna Kasza – Referent

17.  Paulina Kozieradzka – Pomoc Administracyjna

18.  Joanna Brzezińska – Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

19.  Joanna Longawa– Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

20.  Karolina Pernal – Młodszy Referent

21.  Maria Gazda – Pomoc Administracyjna