Zespół projektowy

 

1. Barbara Pernal – księgowa projektu POKL, pok. 106

2. Elżbieta Mierzyńska – pracownik socjalny, kierownik projektu POKL,
pok. 129, tel. 13 43 757 34

3. Agnieszka Mateja – pracownik socjalny, doradca ds. osób niepełnosprawnych, pracownik merytoryczny projektu POKL, pok. 130, tel. 13 43 757 33