Na terenie woj. podkarpackiego działają 4 punkty recepcyjne dla uciekających przed wojną z terenów Ukrainy. Punkty powstały w: Korczowej, Medyce, Budomierzu oraz Krościenku. Dodatkowy punkt utworzono na dworcu w Przemyślu, który jest przeznaczony dla obsługi ruchu kolejowego.

W punktach będzie udzielana pomoc medyczna i wsparcie z zakresu pomocy prawnej, zalegalizowania pobytu oraz zabezpieczenia pod względem spożywczym, sanitarnym i humanitarnym.

Punkty mają charakter pierwszego przyjęcia uchodźców. Z punktów recepcyjnych, cudzoziemcy będą kierowani do miejsc czasowego pobytu. Dla Podkarpacia są to województwa: małopolskie, śląskie, opolskie, dolnośląskie, lubuskie, świętokrzyskie i łódzkie.

Obywatele Ukrainy, którzy chcą uzyskać pomoc i wszelkie pomocne informacje dotyczące pobytu na terenie Polski mają do dyspozycji specjalną infolinię, na którą mogą dzwonić zaraz po przyjeździe do naszego kraju. Są do dyspozycji dwa numery telefonów 800 100 990 (infolinia dla cudzoziemców wjeżdżających na Podkarpacie) lub dedykowany numer dla uchodźców +48 47 721 75 75.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/udsc