Проект Підкарпатський Центр Інтеграції Іноземців

Воєвудське Управління Праці в Жешуві реалізує проект Підкарпатський Центр Інтеграції Іноземців, який співфінансується Регіональною Операційною Програмою Підкарпатського Воєвудства на 2014-2020 роки. Проект стосується Заходу 8.10 – Активна інтеграція людей, які втікають з України у зв'язку з наслідками кризи, викликаної збройним конфліктом в Україні.

Учасниками проекту можуть бути громадяни України, які прибули до Польщі з 24 лютого 2022 року, мають номер PESEL та проживають на території Підкарпатського воєвудства. Підтримка проекту буде адресована дорослим і дітям.

Projekt Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie realizuje projekt Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie dotyczy Działania 8.10 – Aktywna integracja osób uciekających z Ukrainy w związku z wystąpieniem skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy.

Uczestnikami projektu mogą być obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od dnia 24.02.2022 r., mają nadany numer PESEL i przebywają na terenie województwa podkarpackiego. Wsparcie projektowe będzie adresowane do osób dorosłych i dzieci.

 

Plakat informacyjny - pobierz

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie "Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców" - pobierz

Formularz zgłoszeniowy - Анкета до участі в Проекті - pobierz