Powiat Krośnieński
z siedzibą w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1

ogłasza II otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na wykonanie zadań publicznych
z zakresu rehabilitacji społecznej na rzecz mieszkańców Powiatu Krośnieńskiego w 2022 roku finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą

 

"REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

 

Otwarty konkurs ofert (Uchwała nr 682/2022) - pobierz

Otwarty konkurs ofert (załącznik do Uchwały nr 682/2022) - pobierz

 

 

Wyniki otwartego konkursu ofert - pobierz