Informujemy, że Powiat Krośnieński przystępuje do uczestnictwa w programie pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” finansowanego ze środków PFRON.

W ramach programu będą realizowane następujące zadania:

  • obszar A zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,
  • obszar B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – powiaty oraz podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
  • obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
  • obszar D (likwidacja barier transportowych)
  • obszar E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty i organizacje pozarządowe;
  • obszar F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;
  • obszar G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - powiaty.

Wnioski o dofinansowanie w ramach obszarów B, C, D, F i G należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 (pok. 111)
w terminie do 10 lutego 2023 r. Wnioski o dofinansowanie obszaru A i E programu należy składać bezpośrednio do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON w trybie ciągłym.

Szczegółowe informacje (procedury, zasady) wraz z wzorem wniosku zostały opublikowane na stronach internetowych PFRON: www.pfron.org.pl / O funduszu / Programy i zadania PFRON / Programy realizowane obecnie / Program wyrównywania różnic między regionami III