Pracownicy PCPR w Krośnie również obchodzą Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną