Informujemy, iż w terminie od dnia 1 listopada 2023 roku można składać wnioski o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Termin ten dotyczy zajęć klubowych, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (12 miesięcy), tj. od dnia 1 lutego 2024 roku do dnia 31 stycznia 2025 roku.

Jest to program wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie w WTZ zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. Program „Zajęcia klubowe w WTZ” jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatu terapii zajęciowej, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej.

Instytucje uprawnione mogą składać wnioski o dofinansowanie w terminie do dnia 24 listopada 2023 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1.