Informujemy, iż w terminie od dnia 1 czerwca 2024 roku można składać wnioski o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Termin ten dotyczy zajęć klubowych, które odbywać się będą od drugiej połowy roku realizacyjnego, tj. od dnia 1 sierpnia 2024 roku do dnia 31 stycznia 2025 roku.

Jest to program wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie w WTZ zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. Program „Zajęcia klubowe w WTZ” jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatu terapii zajęciowej, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej.

 

Instytucje uprawnione mogą składać wnioski o dofinansowanie w terminie

do dnia 24 czerwca 2024 roku

w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1.