Informujemy, iż Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu "Centra opiekuńczo - mieszkalne" - edycja 2024.

Program „Centra opiekuńczo - mieszkalne” będzie realizowany w dwóch formach:

- MODUŁ I - utworzenie Centrum, przy czym powierzchnia całkowita Centrum dofinansowana w ramach Programu nie może być wyższa niż 500 m2, a łączna liczba miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych w ramach pobytu dziennego lub całodobowego nie może przekraczać 20;

- MODUŁ II - funkcjonowanie Centrum, przy czym maksymalna wysokość wsparcia ze środków Funduszu wynosi:

1) w zakresie usług pobytu całodobowego – nie więcej niż 5 000,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca Centrum;

2) w zakresie usług pobytu dziennego - nie więcej niż 22,00 zł za godzinę pobytu na jednego mieszkańca Centrum.

W budynku, w którym zostało utworzone Centrum na podstawie umowy zawartej w wyniku realizacji Programu, działalność polegająca na prowadzeniu Centrum musi być prowadzona przez okres minimum 10 lat, licząc od dnia otwarcia Centrum.

 

Program „Centra opiekuńczo - mieszkalne” wraz z załącznikami można pobrać pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1528,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-centra-opiekunczo-mieszkalne-edycja-2024