Przypominamy, że dnia 10 października 2019 roku upływa termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD”, Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski do pobrania znajdują się w zakładce Niepełnosprawność - Wnioski do pobrania.