Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie informuje, że rusza program „Aktywny Samorząd” 2018 rok, finansowany ze środków PFRON.

W programie w 2018 roku przewidziane są następujące formy:

Moduł I:

  • Obszar A Zadanie 1- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
    (co najmniej na III poziomie jakości),
  • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/ wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Szczegółowe informacje dotyczące kierunków działań i warunków brzegowych programu „Aktywny Samorząd” dostępne są na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl.

Aktualne wzory wniosków wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 (pokój 130) oraz na stronie internetowej www.pcprkrosno.pl w zakładce PFRON/Aktywny Samorząd.

Terminy przyjmowania wniosków:

Moduł I: 08.03 – 30.08.2018 r.

Moduł II: 08.03 – 30.03.2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018)

01.09 – 10.10.2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019)

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „AKTYWNY SAMORZĄD” 2018 Moduł I
Załącznik nr 1 do wniosku „Aktywny Samorząd” Moduł I
Załącznik nr 2 do wniosku „Aktywny Samorząd” Moduł I
Załącznik nr 3a do wniosku „Aktywny Samorząd” Moduł I Obszar B Zadanie 1, 2
Załącznik nr 3b do wniosku „Aktywny Samorząd” Moduł I Obszar B Zadanie 1, 2
Specyfikacja Moduł I Obszar A Zadanie 1
Specyfikacja Moduł I Obszar A Zadanie 2
Specyfikacja Moduł I Obszar B Zadanie 1
Specyfikacja Moduł I Obszar B Zadanie 2
Specyfikacja Moduł I Obszar C Zadanie 2
Specyfikacja Moduł I Obszar C Zadanie 3
Specyfikacja Moduł I Obszar C Zadanie 4
Specyfikacja Moduł I Obszar D
Zaświadczenie Moduł I Obszar D

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „AKTYWNY SAMORZĄD” 2018 Moduł II
Załącznik nr 1 do wniosku „Aktywny Samorząd” Moduł II
Załącznik nr 2 do wniosku „Aktywny Samorząd” Moduł II
Załącznik nr 3 do wniosku „Aktywny Samorząd” Moduł II
Załącznik nr 4 do wniosku „Aktywny Samorząd” Moduł II
Załącznik nr 5 do wniosku „Aktywny Samorząd” Moduł II