Agnieszka Zygarowicz - Dyrektor PCPR w Krośnie

Barbara Pernal – Główna księgowa PCPR

Joanna Rozmus – Starszy księgowy PCPR

Joanna Wojewoda – starszy specjalista pracy socjalnej

Barbara Kielska-Bardanaszwili – pedagog

Elżbieta Mierzyńska – starszy pracownik socjalny

Sabina Różowicz – specjalista pracy z rodziną

Paulina Kozieradzka – specjalista pracy z rodziną

Małgorzata Nizianty – specjalista

Agnieszka Mateja – pracownik socjalny – doradca ds. osób niepełnosprawnych

Joanna Kasza – referent

Karolina Pernal – młodszy referent

Jolanta Borys – starszy specjalista pracy z rodziną

Monika Staroń – specjalista pracy z rodziną

Jolanta Jamróg – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Joanna Longawa – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Joanna Brzezińska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Klaudyna Bieda – psycholog

Gabriela Ziembicka – psycholog

Anna Malik - Borowska – radca prawny