Do zadań powiatu należy zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponad gminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie.

Skierowanie dziecka pozbawionego częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej do placówki opiekuńczo-wychowawczej na pobyt całodobowy może nastąpić po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej. Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej może być umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej następującego typu:

  • interwencyjnego (pogotowie opiekuńcze),
  • rodzinnego (rodzinny dom dziecka),
  • socjalizacyjnego (dom dziecka).

Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dziecku całodobową ciągłą lub okresową opieką i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych i kształcenia. Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy - do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej. W realizacji powyższego zadania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ściśle współpracuje z sądem, kuratorami, innymi powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej oraz placówkami opiekuńczo - wychowawczymi.

 

Na terenie powiatu działa 5 placówek opiekuńczo-wychowawczych:

Placówki rodzinne:

  1. Rodzinny Dom Dziecka w Głowience.
  2. Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach.
  3. Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu.

Placówki socjalizacyjne:

  1. Placówka powiatowa – Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem
  2. Placówka niepubliczna – Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom” w Miejscu Piastowym, prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła.

 

Adresy:

 

Rodzinny Dom Dziecka w Głowience
38-455 Głowienka, ul. Pogórze 76
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 13 42 190 57
Dyrektor Anna Guzik

 

Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach
38-430 Miejsce Piastowe, Targowiska, ul. Suchodolskiego 5
tel. 13 42 208 64
tel. 501 702 568
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor Małgorzata Skwara

 

Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu
38-430 Miejsce Piastowe, Widacz 136
tel. 13 42 200 79
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor Lucyna Barszczowska

 

Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem
38-460 Jedlicze, Długie 9
tel.  13 43 520 26
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor Bożena Czaja

 

Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom"
38-430, Miejsce Piastowe
ul. Ks. B. Markiewicza 22
tel. 13 43 534 22
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor s. Małgorzata Mermer