Temat szkolenia: Silni i skuteczni 

Termin szkolenia: 4 – 5 października 2018 /czwartek – piątek w godz.: dzień I od 10.00 do 16.00 dzień II od 9.00 do 15.00/

Czas trwania : 16 godzin dydaktycznych

Liczebność grupy – maksymalnie 20 osób 

Odbiorcy szkolenia : rodzice zastępczy niezawodowi i zawodowi, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka z terenu woj. Podkarpackiego, w szczególności zachęcamy do udziału w szkoleniu par opiekunów zastępczych 

Cel szkolenia: rozwój osobisty oraz rozwój umiejętności interpersonalnych, kluczowych w prowadzeniu i powodzeniu rodzinnej pieczy zastępczej i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

 

Info na stronie http://www.stowarzyszenie-nowydom.pl/rekrutacja-na-dwudniowe-wyjazdowe-szkolenia-silni-i-skuteczni-trwa