Zapraszamy rodziców zastępczych, usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej, pracowników instytucji pieczy zastępczej na Konferencję pt.: "Ludzie dla ludzi"

czytaj więcej...