Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży pt.: „Mam marzenie”.

Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Konkurs odbywa się pod patronatem Starosty Krośnieńskiego.

Partnerzy: Podkarpackie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Wielkie serce” w Łężanach, Fundacja „Wielkie Serce” w Krośnie, rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze Powiatu Krośnieńskiego.

Prace należy dostarczyć do dnia 20 maja 2019 roku do godziny 15.00 osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno. Prace nadesłane lub dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo w Regulaminie konkursu „Mam marzenie”