Powiat Krośnieński rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: "Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dziewcząt na terenie Powiatu Krośnieńskiego w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2025 r." Do realizacji wybrano ofertę Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym.

Uchwała Zarządu Powiatu Krośnieńskiego - do pobrania