Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie pełniące funkcję Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Krośnie informuje, że prowadzeni nabór dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz poszukuje osób, które w ramach wolontariatu chciałyby wspierać wychowanków przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.

Aby zostać rodziną zastępczą, należy między innymi posiadać odpowiednie warunki mieszkaniowe, stałe źródło dochodu, dobry stan zdrowia, być niekaranym. Najważniejsze jednak, to mieć wolę i chęć pomocy, by towarzyszyć dzieciom w procesie przeżywania przez nie różnych emocji, pomagać im zrozumieć swoją sytuację, wyrównać braki edukacyjne, zapewnić opiekę lekarzy specjalistów. A także na co dzień poświecić im swój czas i uwagę.

Rodzina zastępcza otrzymuje na wychowanie dziecka środki finansowe.

PCPR w Krośnie gwarantuje zrealizowanie bezpłatnego szkolenia, celem przekazania informacji o istocie rodzicielstwa zastępczego, o sposobach pracy z dziećmi,  a także uzyskania wsparcia i pomocy psychologa, pedagoga oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Najbliższe szkolenie planowane jest na przełomie maja/czerwca 2021 roku.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie, poszukuje również osób, które są gotowe zaangażować się na zasadzie wolontariatu w pomoc dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie powiatu krośnieńskiego.

Aby zostać wolontariuszem wystarczy być osobą pełnoletnią, mieć czas i chęć pomocy.

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do kontaktu. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 13 43 75 766 lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, pokój 618 - VI piętro.

Informujemy, że obecnie na terenie Powiatu Krośnieńskiego jest 86 rodzin zastępczych , w których przebywa 129 dzieci.