Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie, pełniące funkcję Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej serdecznie zachęca do uczestnictwa w Pikniku integracyjnym rodzin zastępczych ze społecznością Podkarpacia: „POKAŻ MI CZYM JEST PRAWDZIWA RODZINA” - organizowanym przez Fundację SI-Gaja, a dofinansowanym z budżetu Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!