Informacja w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej realizowanego przez powiat, obejmującego rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.