Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i wsparcia oraz działalności o charakterze interwencji kryzysowej i pracy socjalnej to zadanie powiatu z zakresu pomocy społecznej. Kierowane jest do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, powodowanej ubóstwem, przemocą w rodzinie, alkoholizmem, konfliktami rodzinnymi, problemami opiekuńczo – wychowawczymi z dziećmi i młodzieżą itp.

W działaniach pomocowych uczestniczą różne osoby - specjaliści zatrudnieni w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie. Mieszkańcy powiatu krośnieńskiego - pojedyncza osoba lub cała rodzina w kryzysie może liczyć na bezpłatne wsparcie psychologa, pedagoga, prawnika, pracowników socjalnych oraz innych specjalistów pracy z rodziną.

Poradnictwo specjalistyczne udzielane jest po uprzednim umówieniu się telefonicznym lub osobistym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie oferuje bezpłatne wsparcie w postaci możliwości skorzystania z konsultacji ze specjalistami dla mieszkańców z powiatu krośnieńskiego:

Prawnik udziela porad w środy w godzinach 10.30 – 15.30

Formy wsparcia i pomocy:

 • udzielanie informacji o obowiązujących przepisach w  zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego.

 

Psycholodzy udzielają pomocy codziennie w godzinach 7.30 – 15.30.

Formy wsparcia i pomocy:

 • pomoc psychologiczna, (poradnictwo, terapia),
 • psychoterapia,
 • psychoedukacja i poradnictwo wychowawcze,
 • poradnictwo i terapia indywidualna dzieci, młodzieży, dorosłych,
 • konsultacje i terapia rodzinna.

 

Pracownicy socjalni udzielają pomocy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Formy wsparcia i pomocy:

 • obejmuje m.in. informowanie o uprawnieniach do świadczeń
 • z systemu zabezpieczenia społecznego, przedstawianie oferty wsparcia realizowanej przez instytucje i organizacje pozarządowe na terenie powiatu krośnieńskiego,
 • informacja o prawach i uprawnieniach,
 • działania o charakterze pracy socjalnej.

 

Specjalista pracy socjalnej udziela wsparcia codziennie w godzinach 7.30 – 14.30.

Formy wsparcia i pomocy:

 • poradnictwo rodzinne z elementami mediacji w rodzinie,
  udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu problemów funkcjonowania rodziny, udzielanie wsparcia w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, wsparcie dla małoletnich rodziców, samotnych matek, ofiar przemocy w rodzinie itp.