Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Zapytanie ofertowe - pobierz