W celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie pełniące funkcję Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Krośnieńskim informuje, że od grudnia 2021 roku do odwołania zawiesza pracę w terenie oraz przyjmowanie Stron w ramach ocen rodzin zastępczych i dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz spotkań rodzin biologicznych z dziećmi.

W sytuacjach, gdy zaistnieje potrzeba bezpośredniego kontaktu z pracownikami Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Krośnie wizyta w Urzędzie możliwa będzie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty.

Ponadto informujemy, że pracownicy Organizatora są dostępni w godzinach od 7.30 do 15.30 pod numerami telefonów: 13 43 75 727, 13 43 75 766 oraz email: sekretariat @pcprkrosno.pl