Udział w zajęciach w ŚDS jest odpłatny w przypadku, gdy:

  1. Dochód na osobę samotnie gospodarującej przekracza kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego,
  2. Dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego.

 

Odpłatność wówczas wynosi 5 % kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub 5 % kwoty dochodu na osobę w rodzinie.

W przypadku, jeśli dochody wymienione w pkt. 1 i 2 nie przekraczają w/w kwot udział w zajęciach jest bezpłatny.

 Kryterium dochodowe wynosi odpowiednio:

  • 634 zł netto, dla osoby osobie samotnie gospodarującej,
  • 514 zł netto, dla osoby osobie w rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie może zwolnić osoby zobowiązane do odpłatności za usługi świadczone przez ŚDS na ich wniosek, częściowo lub całkowicie.