Wnioski

DO WYDRUKU
(format pdf - Adobe Reader)

   

Wniosek
o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start" na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej, osobę, o której mowa w art. 37 ust 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej albo osobę usamodzielnianą opuszczającą pieczę zastępczą