Zaopatrzenie w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny, poprawia funkcjonowanie organizmu, jak również korzystnie wpływa na stan psychiczny osób niepełnosprawnych – sami mogą usprawniać swoje zdrowie. Najczęściej dofinansowane zostają rowerki rehabilitacyjne, stopery, piłki, wałki rehabilitacyjne, rotory do ćwiczeń kończyn górnych itp. Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego Uchwałą Nr 572/2014 z 17 marca 2014r. „Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego, do którego można uzyskać dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”, określa rodzaj przyznawanych na ten cel dofinansowań ze środków PFRON, niemniej jednak na wyraźne zalecenie lekarza specjalisty i w uzasadnionych przypadkach możliwe jest przyznanie dofinansowania do sprzętu, który nie znajduje się w wykazie.