Powiat Krośnieński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie

zaprasza do składania ofert na prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych beneficjentów projektu "Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej".

Zapytanie ofertowe - Prowadzenie grupy wsparcia - pobierz