Informuję, iż Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu "Centra opiekuńczo –mieszkalne" – edycja 2023.

 

Program „Centra opiekuńczo - mieszkalne” wraz z załącznikami można pobrać pod adresem:

 

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1472,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-centra-opiekunczo-mieszkalne-edycja-2023

 

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Krośnie
Agnieszka Zygarowicz-Pelczar