Przysługuje osobom, które mają odpowiedni wniosek wypisany przez lekarza rodzinnego lub specjalistę i zatwierdzony przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Najczęściej dofinansowania dotyczyły zakupu  pieluchomajtek, cewników, protez, wózków inwalidzkich, aparatów słuchowych, itp. przedmiotów. Przy dokonywaniu zwrotu poniesionych kosztów na ten cel, wymagane jest przedstawienie dowodu zakupu danego przedmiotu wraz z potwierdzeniem sprzedawcy dotyczącym udziału NFZ.

 

Wnioski do pobrania

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (wniosek składany po raz pierwszy)

Wniosek składany kolejny raz w roku o przyznanie dofinansowania zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (dla osoby dorosłej)

Wniosek składany kolejny raz w roku o przyznanie dofinansowania zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (dla dziecka)