Przysługuje osobom, które mają odpowiedni wniosek wypisany przez lekarza rodzinnego lub specjalistę i zatwierdzony przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Najczęściej dofinansowania dotyczyły zakupu  pieluchomajtek, cewników, protez, wózków inwalidzkich, aparatów słuchowych, itp. przedmiotów. Przy dokonywaniu zwrotu poniesionych kosztów na ten cel, wymagane jest przedstawienie dowodu zakupu danego przedmiotu wraz z potwierdzeniem sprzedawcy dotyczącym udziału NFZ.