Od września 2023 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) we współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych uruchomił możliwość wypożyczania wysokiej jakości technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością.

 

I. Kto może wypożyczyć sprzęt?

Każdy, kto:

  • ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
  • w ciągu 12 miesięcy przed dniem przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, którą chce wypożyczyć.

Jeśli jednak:

  • stan zdrowia pogorszył się na tyle, że nie można korzystać z kupionego wcześniej sprzętu lub urządzenia albo w wyniku zdarzeń losowych został on utracony (np. kradzież, zniszczenie) – należy zwrócić się do Centrum informacyjno-doradczego dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) przy oddziale wojewódzkim PFRON. Jeśli opinia CIDON będzie pozytywna, złożenie wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej będzie możliwe.

 

II. Jak złożyć wniosek?

Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).
System SOW jest dostępny pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/

 

III. Co można wypożyczyć?
Dostępne są cztery rodzaje technologii wspomagających tj.:

  1. Technologie wspomagające dla osób z zaburzeniami wzroku, np. linijka Brajlowska, powiększalniki przenośne i stacjonarne, drukarki Brajlowskie;
  2. Technologie wspomagające dla osób z zaburzeniami słuchu, np. aparaty słuchowe, urządzenia wspomagające słyszenie, systemy wspomagające słyszenie;
  3. Technologie wspomagające ogólne, np. koncentratory tlenu, łózka rehabilitacyjne, podnośniki transportowe elektryczne;
  4. Technologie wspomagające komunikację alternatywną, np. oprogramowanie wspierające komunikację alternatywną, zestawy wspierające komunikację alternatywną (tablet + telefon, tablet + oprogramowanie MÓWik).

 

 

Więcej informacji na stronie wypozyczalnia.pfron.org.pl