Jednym z priorytetów działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie jest stworzenie dobrych warunków do obsługi klientów niepełnosprawnych.

W tym celu:

  • wyznaczono i oznakowano miejsca do parkowania samochodów dla osób niepełnosprawnych,
  • wykonano podjazdy do budynku, w którym znajduje się PCPR,
  • budynek wyposażony jest w windę przystosowaną do przewozu wózków inwalidzkich, winda wyposażona jest w system głośnomówiący, informujący o aktualnym położeniu i panel sterowania oznaczony znakami alfabetu Braille'a,
  • dostosowano toalety dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Z myślą o osobach niepełnosprawnych strona internetowa PCPR została wzbogacona o dodatkowe rozwiązania:

  • wersję tekstu z trzema rodzajami wysokiego kontrastu,
  • skalowanie czcionki.