Powiat Krośnieński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie

zaprasza do składania ofert na wynajem sal do prowadzenia grupy wsparcia dla rodzin zastępczych oraz zajęć animacyjnych dla dzieci w ramach projektu "Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej".

Zapytanie ofertowe - Wynajem sal - pobierz