Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu przeznaczony jest dla osób (kobiet i mężczyzn) niepełnosprawnych intelektualnie w wieku powyżej  18 roku życia. Ilość miejsc statutowych wynosi 108.

 

 

Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów
38-440 Iwonicz – Zdrój, ul. Floriańska 19
Tel. 13 43 505 21
www.bonifratrzy.pl