Wnioski

DO WYDRUKU
(format pdf - Adobe Reader)

Turnus rehabilitacyjny
 

Wniosek
o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Sprzęt rehabilitacyjny
 
Wniosek
o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla indywidualnych osób niepełnosprawnych
Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 
Wniosek
o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
 
Wniosek
o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych
Wniosek
o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych
Wniosek
o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się
Katalog rzeczowy urządzeń i usług, jakie mogą być objęte dofinansowaniem na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

 

 

Program "Aktywny Samorząd" - Moduł I
 

Moduł I - Wniosek

Moduł I - oświadczenie do wniosku

Moduł I - Załącznik nr 1 do wniosku - oświadczenie o wysokości dochodów

Moduł I - Załącznik nr 2 do wniosku - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Moduł I - Załącznik nr 3a do wniosku - Obszar B zadanie 1,2 - zaświadczenie lekarskie

Moduł I - Załącznik nr 3b do wniosku - Obszar B zadanie 1,2 - zaświadczenie lekarskie

Moduł I - Obszar A Zadanie 1 - specyfikacja

Moduł I - Obszar A Zadanie 2 - specyfikacja

Moduł I - Obszar B Zadanie 1 - specyfikacja

Moduł I - Obszar B Zadanie 2 - specyfikacja

Moduł I - Obszar C Zadanie 2 - specyfikacja

Moduł I - Obszar C Zadanie 3 - specyfikacja

Moduł I - Obszar C Zadanie 4 - specyfikacja

Moduł I - Obszar D - specyfikacja

Moduł I - Obszar D - zaświadczenie z placówki

Moduł I - Klauzula informacyjna

Program "Aktywny Samorząd" - Moduł II
 
Moduł II - Wniosek
Moduł II - Załącznik nr 1 do wniosku - oświadczenie o wysokości dochodów
Moduł II - Załącznik nr 2 do wniosku - zaświadczenie z uczelni
Moduł II - Załącznik nr 3 do wniosku - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Moduł II - Załącznik nr 4 do wniosku - zaświadczenie z zakładu pracy
Moduł II - Załącznik nr 5 do wniosku - oświadczenie pełnomocnika
Moduł II - Klauzula informacyjna