Wnioski

DO WYDRUKU
(format pdf - Adobe Reader)

Turnus rehabilitacyjny
 

Wniosek
o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Sprzęt rehabilitacyjny
 
Wniosek
o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla indywidualnych osób niepełnosprawnych
Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 
Wniosek
o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
 
Wniosek
o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych
Wniosek
o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych
Wniosek
o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się
Katalog rzeczowy urządzeń i usług, jakie mogą być objęte dofinansowaniem na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

 

 

Program "Aktywny Samorząd" - Moduł I
 
Moduł I - Obszar D - Wniosek
Moduł I - Załącznik nr 1 do wniosku - oświadczenie o wysokości dochodów
Moduł I - Załącznik nr 2 do wniosku - oświadczenie pełnomocnika
Moduł I - Obszar A - Zadanie 1 - Wniosek
Moduł I - Obszar A - Zadanie 2 - Wniosek
Moduł I - Obszar A - Zadanie 3 - Wniosek
Moduł I - Obszar A - Zadanie 4 - Wniosek
Moduł I - Obszar B - Zadanie 1 - Wniosek
Moduł I - Obszar B - Zadanie 2 - Wniosek
Moduł I - Obszar B - Zadanie 3 - Wniosek
Moduł I - Obszar B - Zadanie 4 - Wniosek
Moduł I - Obszar B - Zadanie 5 - Wniosek
Moduł I - Obszar C - Zadanie 1 - Wniosek
Moduł I - Obszar C - Zadanie 2 - Wniosek
Moduł I - Obszar C - Zadanie 3 - Wniosek
Moduł I - Obszar C - Zadanie 4 - Wniosek
Moduł I - Obszar C - Zadanie 5 - Wniosek
Moduł I - Załącznik nr 3a do wniosku - Obszar B - Zadanie 1 - zaświadczenie lekarskie
Moduł I - Załącznik nr 3b do wniosku - Obszar B - Zadanie 1 - zaświadczenie lekarskie
Moduł I - Załącznik nr 3 do wniosku - Obszar A - Zadanie 4 - zaświadczenie lekarskie
Moduł I - Załącznik nr 3 do wniosku - Obszar B - Zadanie 3 - zaświadczenie lekarskie
Moduł I - Załącznik nr 3 do wniosku - Obszar B - Zadanie 4 - zaświadczenie lekarskie
Moduł I - Załącznik nr 3 do wniosku - Obszar C - Zadanie 1 - zaświadczenie lekarskie
Moduł I - Załącznik nr 3 do wniosku - Obszar C - Zadanie 3 - zaświadczenie lekarskie
Moduł I - Załącznik nr 3 do wniosku - Obszar C - Zadanie 4 - zaświadczenie lekarskie
Moduł I - Załącznik nr 3 do wniosku - Obszar C - Zadanie 5 - zaświadczenie lekarskie
Program "Aktywny Samorząd" - Moduł II
 
Moduł II - Wniosek
Moduł II - Załącznik nr 1 do wniosku - oświadczenie o wysokości dochodów
Moduł II - Załącznik nr 2 do wniosku - zaświadczenie z uczelni
Moduł II - Załącznik nr 3 do wniosku - zaświadczenie z zakładu pracy
Moduł II - Załącznik nr 4 do wniosku - oświadczenie pełnomocnika