Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, to przyznawanie organizacjom działającym na rzecz niepełnosprawnych dofinansowania do wycieczek krajoznawczo-turystycznych, spotkań plenerowych, ognisk i zabawy typu „Andrzejki”, spotkań wigilijnych dla członków organizacji pozarządowych i stowarzyszeń zamieszkałych na terenie powiatu krośnieńskiego. Istotnym elementem w przyznawaniu i rozliczaniu dofinansowanych imprez, jest liczba osób niepełnosprawnych z Powiatu Krośnieńskiego biorących udział w takich spotkaniach.