Ośrodek Szkolenia i Wychowania jest jednostką organizacyjną Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Rzeszowie. Jest jednostką stacjonarną, w której w trakcie roku szkolnego kształci się młodzież. Oferta skierowana jest do młodzieży w wieku 15-18 lat, zainteresowanej kształceniem się w ramach szkoły podstawowe (7 i 8 klasa) oraz branżowej szkoły I stopnia. W Ośrodku znajduje się szkoła, warsztaty szkoleniowe zapewniające naukę zawodu, sala konferencyjna oraz dobrze wyposażony – internat. Istnieje możliwość przyjęcia młodzieży niepełnosprawnej.

Pobyt w Ośrodku jest całkowicie bezpłatny. Młodzieży zapewniamy wyżywienie i zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z łazienką.

W trakcie nauki uczestnikom przysługuje wynagrodzenie w wysokości od 4% do 7% średniej krajowej.

Oprócz zajęć szkolnych młodzież ma możliwość uczestnictwa w innych aktywnych formach spędzania czasu wolnego od zajęć dydaktycznych. Nad realizacją różnorodnych zainteresowań kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych czuwa doświadczona kadra pedagogiczna.