Przypominamy, że dnia  31 sierpnia 2021 roku  mija termin składania wniosków w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

  • Obszar A  - likwidacja bariery transportowej,
  • Obszar B  - likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym,
  • Obszar C  - likwidacja barier w poruszaniu się,
  • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Informujemy również, że II tura wniosków o dofinansowanie do nauki w ramach programu Aktywny Samorząd – Moduł II dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022, rozpoczyna się z dniem 01.09.2021 r., a upływa z dniem 10.10.2021 r.

Wnioski i załączniki można pobrać w zakładce Niepełnosprawność->Wnioski do pobrania