Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie informuje o możliwości wzięcia udziału w projekcie współfinansowanym ze środków PFRON pn. „GraduatON”. Projekt realizowany jest przez Międzynarodową Fundację „Reaxum”, która specjalizuje się w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, w tym pracy zdalnej. Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

  1. Są absolwentami szkoły wyższej lub uzyskały absolutorium (max 24 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu) lub są na ostatnim roku studiów wyższych.
  2. Posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).
  3. Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r. Szczegółowe informację dotyczące projektu umieszczone są na stronie internetowej www.reaxum.eu/graduaton/

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Zapraszamy do skorzystania z udziału w projekcie.