Informuję, iż Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne” wraz z załącznikami można pobrać ze strony:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1400,program-o-zmianie-programu-centra-opiekunczo-mieszkalne-opublikowanego-w-maju-2021-r-oraz-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu.

 

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Krośnie
Agnieszka Zygarowicz-Pelczar