Informujemy, że Wojewoda Podkarpacki przekazał Powiatowi Krośnieńskiemu w 2022 roku środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.

 

Informacja o dofinansowaniu działalności domów pomocy społecznej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - pobierz