Informujemy, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej realizuje Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 - edycja 2023.

Program ten jest kontynuacją Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, który zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie realizacji zadań własnych, polegających na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”.

Jednym z priorytetowych zadań Programu jest rozwój różnorodnych środowiskowych form opieki dziennej dla osób starszych, w tym sieci placówek dziennego pobytu. Natomiast długofalowym celem wobec osób starszych jest stworzenie warunków do aktywnego starzenia się, tak aby zapewnić im pełny udział w życiu społecznym.

Więcej szczegółowych informacji na temat w/w Programu znajduje się na poniższych stronach internetowych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie:

https://rzeszow.uw.gov.pl/senior-plus/edycja-2023/

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior–na-lata-2021-2025-edycja-2023

http://senior.gov.pl/program_senior_plus/strona/58